معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، احداث پاركينگهاي طبقاتي را از طرح هاي اولويت دار ترافيكي اين حوزه دانست و گفت : تهران به 500 هزار محل پارك در داخل پاركينگ ها و در سطح خيابانها نياز دارد كه در حال حاضر كل موجودي ما تنها 30 هزار جاي پارك به ازاي 5/2 ميليون خودرو در كلان شهر تهران است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر حميد بهبهاني با بيان اين مطلب افزود : تهران حداقل به 80 پاركينگ طبقاتي نياز دارد كه جلب مشاركت بخش خصوصي براي احداث پاركينگهاي طبقاتي ، در اين زمينه بسيارحايزاهميت خواهد بود .

وي مشكل عمده ترافيك تهران را عبور بيش از حد مجاز خودروهاي شخصي در ساعات اوج ترافيك دانست و اظهار داشت :  در حالي كه معابر شهر تهران تنها ظرفيت پاسخگويي به عبور حداكثر يك ميليون خودرو را دارند ، اما حدود 5/2 ميليون خودرو در اين ساعات در خيابانهاي تهران تردد مي كنند كه به اين ترتيب در چند سال آينده ، معبر ومكاني براي حركت خودروها وجود نخواهد داشت .

دكتر بهبهاني با تشريح نگاه مديريت شهري به مقوله مديريت بر محور خدمت به شهروندان تصريح كرد :  قاطعيت ، جديت و سرعت در اجراي پروژه هاي شهري حرف اول را مي زند كه در اين ميان طرح هاي ترافيكي از جايگاه ويژه اي برخوردار است .

وي احداث پاركينگ هاي طبقاتي به تعداد لازم، محدوديت تردد خودروهاي تك سرنشين و هدايت مردم به  استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي را از مهمترين راهكارهاي كاهش معضل ترافيك تهران دانست و افزود : شهرداري تهران براي رفع معضل ترافيك تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي انبوه ،  توسعه خطوط 3 و 4 مترو ، احداث قطار هوايي و تجهيز پاركينگهاي طبقاتي را در اولويت كاري قرار داده است كه اميدواريم بزودي با تحقق اين برنامه ها ، بخش مهمي از اين معضل عمومي مرتفع شود .