خبرگزاري مهر:امروز يكشنبه سوم آبان سال1383 هجري شمسي ، مصادف است با نهم رمضان المبارك سال 1425هجري قمري و برابراست با بيست وچهارم اكتبر سال2004 ميلادي.
انتصاب رضاخان ميرپنج به نخست وزيري توسط احمد شاه قاجار :

در سوم اسفند 1299 ه ش رضا خان مير پنج كه فر ماندهي يك يگان قزاق در قزوين را داشت  ،  طبق  برنامه اي از پيش تنظيم شده تهران را اشغال كرد و طي كودتايي مرموز  از احمد شاه براي سيد ضياء الدين طباطبايي  ، مدير روزنامه رعد فرمان نخست وزيري گرفت . احمد شاه به وي لقب سردار سپه داده و فر ماندهي لشگر قزاق نيز به رضا خان واگذار شد . وي پس از چندي به مقام وزارت جنگ رسيد . بدين ترتيب رضاخان كه به وسيله انگليسي ها روي كار آمده بود به تدريج به محكم كردن موضع خود پرداخت و با تشكيل ارتش منظم و قلع و قمع مخالفان زمينه اقتدار و آغاز سلطت خود را فراهم آورد . احمد شاه قاجار در چنين روزي در سال 1302 ه ش رضا خان را به رياست الوزرايي خود  منصوب كرد و خود پس از چندي  عازم اروپا گشت  .  عوامل رضاخان پس از خروج او ، هياهوي بسيار درباره جمهوري رضاخاني راه انداختند. البته طرح جمهوري رضاخاني بعدها با شكست روبرو شد . اما سرانجام نمايندگان مجلس فرمايشي  در روز نهم آبان 1304 ماده واحده اي را مطرح كردند كه به موجب آن احمد شاه از سلطنت خلع مي شد . با انقراض‌ سلسله‌ قاجاريه‌ در سال ‌1304 شمسي‌ با اكثريت‌ 80 رأي‌ موافق‌ دربرابر 5 راي‌ مخالف‌ توسط‌ مجلس‌ پنجم‌ شوراي‌ ملي‌، و به‌ تبع‌ به‌ وجود آمدن‌ مجلس‌ مؤسسان‌ ،  به‌ نسبت‌ 2 برابر عده‌ نمايندگان ، ‌‌ حكومت‌ موقت‌  به‌رضاخان‌ مير پنج‌ سپرده شد .  مجلس‌ موسسان  در جلسه ‌21 آذر 1304 برابر 12 دسامبر 1925 بااكثريت‌ 257 نفر از 260 نفر عده‌ حاضر درجلسه‌، طي‌ ماده‌ واحده‌اي‌ اصول‌ سه‌گانه‌ 38 و37 و 36 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ را تغيير داده‌ واصلاح‌ نمود كه‌ مطابق‌ آن‌ اصول‌ سلطنت ‌مشروطه‌ ايران‌ به‌ شخص‌ رضاخان‌  واگذار شد.پس ازآنكه رضاخان سردارسپه پايه هاي قدرت خويش را برجنازه آخرين پادشاه قاجاراستوارساخت ، برخي روشنفكران پيرامون وي به فراهم آوردن مصالح انتقال قانوني سلطنت و حقانيت بخشيدن به آن پرداختند.  بازگشت‌ به‌ قدرت‌ مطلقه‌ شاه‌ ، ظهور ارتش‌ به‌ عنوان‌ نيروي‌ غايب ،  سياست‌ مركزيت‌ و سركوب‌ عشاير وساير اقليت‌ها و قوميت‌ها‌  ،  پياده‌ كردن‌ سياست‌ تجدد طلبي‌ ، سياست‌هاي‌  اقتصادي‌ و مالي‌ ناهمگون  شامل  اجراي‌ سياست‌ اقتصاد‌ ارشادي دولتي  و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ عمراني‌ و تخصيص‌ وجوه‌ هنگفت‌ به‌ آنها ،  يكسان‌سازي‌ اجباري‌ و منفي‌ تمام‌ اقليتها و قوميتهاي‌ داخل‌ ايران‌ ازطريق‌ تقسيمات‌ كشوري‌ طبق‌ قانون‌ 16 آبان‌1316 و  تبديل‌ تواريخ‌ هجري‌ قمري‌ ونامهاي‌ تركي‌ بروج‌ 12 گانه‌ به‌ تقويم‌ شمسي‌ و نام‌هاي‌ ايراني‌ در تاريخ‌ سه‌ شنبه‌ 11 فروردين‌1304 كه‌ طبق‌ آن‌ ترتيب‌ سال‌ شماري‌ ختاء واويغور منسوخ‌ شد ، از جمله اقدامات رضا خان در دوره حكومتش بر ايران بود .

افتتاح فرستنده  امواج كوتاه در ايران :

 در چنين روزي در سال 1309 ه ش براي نخستين بار در كشورفرستنده  امواج كوتاه راه اندازي شد .راه اندازي فرستنده هاي امواج كوتاه خود مقدمه اي بر تاسيس راديو در ايران بود .

افتتاح سد كرج :  

برخلاف اغلب شهرهاي بزرگ دنيا، تهران در كنار رودخانه بنا نشده است،   به همين دليل بخشي از آب مورد نياز اين شهر با يد از نقاط دور دست و رودخانه هاي اطراف تامين و منتقل گردد. تا  سالها قبل ، آب شهر تهران از رشته قنات هاي متصل   تامين مي شد. به همين مناسبت  در دهه سي شمسي  عمليات احداث كانال انتقال آب رودخانه كرج به تهران آغاز شد. اين كانال كه   آب را از روستاي بيلقان كرج به جمشيد آباد تهران منتقل مي نمود ،  طي چهار سال احداث گرديد و با توجه به اينكه بيست كيلومتر از اين كانال سرپوشيده و بقيه رو باز بود لذا احتمال آلودگي و تلف آب وجود داشت. همچنين قبل از  سال 1340 ه ش  به منظور مهار بارشهاي آسماني ، مطالعات ساخت سد كرج در شمال غربي تهران (از آبگير خرسنگ كوه) ، در  جاده كرج به چالوس نزديك به روستاي واريان آغاز گرديد. ساختن اين سد  در چنين روزي در سال 1340  پايان يافت و  بهره برداري از آن آغاز شد.

حضور مبارزان فلسطيني در همايش تهران :

در چنين روزي در سال 1370 ه ش معارضان فلسطيني در همايش حمايت از انتفاضه اسلامي مردم فلسطين در تهران حضور يافتند . در اين روز بر ا تفاق گروههاي ده گانه فلسطيني به منظور آزاد سازي قدس شريف تاكيد شد .

 نخست وزيري دكتر متين دفتري :
در چنين روزي در سال 1318 ه ش رضاخان، دكتر احمد متين دفتري را به نخست وزيري خود برگزيد . دكتر متين دفتري در زمينه مسايل حقوقي مطالعات فراواني داشت و خود تحصيل كرده حقوق از فرنگ بود . وي در اين زمينه صاحب تاليفاتي نيزاست  . متين دفتري  سالها بعد به عنوان نماينده مجلس و سناتورانتصابي در سياست و تاريخ ايران نقش ايفا كرد .  از او در حوزه آيين دادرسي مدني اثر به همين نام به چاپ رسيده است كه در نوع خود يكي از آثار بي نظير در اين زمينه است .

در گذشت ابوالقاسم حالت شاعر طنز پرداز :
ابوالقاسم حالت , از مشهورترين شاعران  طنزپردازمعاصر در سال  1298 شمسي در تهران به دنيا آمد .وي  از دوران كودكي به ادبيات فارسي علاقه فراواني داشت  و به شعر سرودن  عشق مي ورزيد . او از 16 سالگي سرودن شعر را آغاز كرد و به تدريج به انجمن هاي ادبي راه يافت . از سال 1317 با هفته نامه فكاهي “توفيق ” – يكي از نشريات  فكاهي موفق كشور – همكاري خود را آغاز كرد  . وي اشعار طنز زيبايي مي سرود و در نشريه طنز “گل آقا” به “خروس لاري”  تخلص مي كرد . حالت  در سال 1327 به روابط عمومي شركت نفت در آبادان منتقل شد و مسئوليت انتشار هفته نامه  اخبار هفته  ارگان روابط عمومي را پذيرفت . وي مدتي نيز مدير مجله  صنعت نفت  و رييس اداره روابط مطبوعاتي شركت ملي نفت ايران بود. ابوالقاسم حالت  به زبان هاي انگليسي , فرانسه و عربي تلسط كافي داشت و از هر يك از آنها آثاري را به فارسي برگردانيده است .  حالت در سوم آبان 71 در تهران دار فاني را وداع گفت .

تاسيس سازمان ملل متحد :

درچنين روزي درسال 1945 ميلادي  ، سازمان ملل متحد ،  كمتر از يك ماه بعد از پايان جنگ جهاني دوم ، بطور رسمي بنا نهاده  شد . بعد ازجنگ جهاني دوم و در پاييز سال 1944 ميلادي  نمايندگان چين ، شوروي ، انگليس و آمريكا در مسكو جلسه اي تشكيل دادند  و طرحي را تهيه و امضا كردند  كه به  اعلاميه مسكو معروف شد . در اين طرح تشكيل سازمان جهاني جديدي   كه حافظ صلح و امنيت كشورها  باشد ، ديده مي شد . نمايندگان  اين چهار كشور جهان دوباره در تابستان و پاييزسال 1323 ه ش در واشنگتن با يكديگر ملاقات كردند تا طرح سازمان جديد را بطورمفصل بريزند . در اسفند 1323 استالين ، چرچيل ، روزولت در يالتا واقع در كرانه  جنوبي شبه جزيره كريمه ملاقات كردند  و مساله را مورد مطالعه بيشتري قرار دادند وسرانجام از كليه كشورهايي كه عليه آلمان و ژاپن مي جنگيدند ،  براي تشكيل كنفرانسي در سانفرانسيسكو دعوت كردند . اين كنفرانس از فروردين تا خرداد 1324 ادامه داشت و در چهارم تير ماه همان سال منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصويب شد . اين منشور روز بعد به وسيله نمايندگان پنجاه دولت كه در آنجا حضور داشتند ، امضا شد . پس از تنظيم و تصويب، منشور 111ماده اي ملل متحد را  در 19 فصل  به كليه كشور ها فرستادند تا مانند عهدنامه هاي بين المللي به تصويب مجالس قانونگذاري و به امضاي رييس كشور ها برسد . در ايران نيز منشور در شهر يور 1324 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . سرانجام در دوم آبان سال 1324ه ش  برابر با 24 اكتبر 1945 ميلادي منشور مورد بحث به تصويب تعداد كافي از كشورها رسيد و سازمان ملل متحد تحقق يافت .

بر اساس ماده سه منشور سازمان ملل متحد ، اعضاي اصلي ملل متحد ،  كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد درباره  سازمان بين المللي در سانفرانسيسكو حضور يافتند و يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1943 را امضا كردند و اين منشوررانيز امضا و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند . همچنين بر اساس  ماده 4 آن ساير كشورهاي  شيفته صلح كه تعهدات منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند ، به عضويت سازمان ملل متحد در مي آيند . بر اساس ماده هفت منشور اركان سازمان ملل متحد عبارتند از : مجمع عمومي ، شوراي امنيت ، دبير خانه ، ديوان بين المللي دادگستري ، شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت . مجمع عمومي در زمينه هاي مختلفي چون رعايت حفظ و امنيت صلح جهاني ، پذيرش اعضاي جديد ، تعليق حقوق و امتيازات اعضا ، اخراج اعضا ، مسايل مربوط  طرز كار رژيم قيمومت ، مسايل مربوط به بودجه و انتخاب اعضاي اصلي اركان فعاليت مي كند . تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراي اعضا اتخاذ مي شود . زبانهاي رسمي در اين مجمع انگليسي ، فرانسه ، روسي ، اسپانيولي ، چيني و عربي است . شوراي امنيت هم در تهيه طرحهاي كنترل تسليحات ، دخالت براي حل مسالمت آميز اختلافات دولت ها و مداخله براي رفع تهديد ازكشورها كار مي كند .

روز ملل متحد :

با تصويب منشور سازمان ملل متحد چنين روزي در سال 1945 ميلادي به عنوان روز ملل متحد نامگذاري شد . همه ساله در اين روز در سازمان ملل متحد،  بر نامه هاي خاصي به اجرا در مي آيد . اعضاي سازمان ملل متحد در اين روز بر پاسداشت صلح جهاني و راههاي گسترش صلح در مناطق مختلف جهان تاكيد مي كنند .

سقوط وال استريت يا سه شنبه سياه :


درچنين روزي در سال 1929 ميلادي ميزان سهام در بازار وال استريت به شدت سقوط كرد. اين واقعه كه در تاريخ آمريكا از آن  به واقعه اي تلخ ياد مي كنند ، موجبات ركود گسترده  اقتصادي در اين كشور و دنيا را فراهم آورد . تحليل‌گران بورس نيويورك معتقدند سطح كلان  نرخ‌هاي بهره موجب افزايش هزينه استقراض شركت‌ها شده بود و تداوم روند رشد نرخ بهره ها ، ركود اقتصادي را به  همراه داشت . در اين دوره ميزان توليد ناخالص آمريكا به حد قابل ملاحظه اي كاهش يافت .  

هفته جهاني خلع سلاح  :

يكي از اهداف تاسيس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهاني يوده است . به همين منظور در مقدمه منشورسازمان ملل متحد  آمده است : “ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان  نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به  حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت و تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين به  ملت ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم  براي حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشي از عهد نامه ها و ساير منابع حقوق بين المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر و براي نيل به هدف هايي چون تساهل ،  مدارا كردن و زيستن در حال صلح بايكديگر و به منظور متحد ساختن قواي خود براي نگهداري صلح و امنيت بين المللي و قبول اصول و ايجاد روش هايي كه عدم استعمال نيروي سلاحها را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و…مصمم شده ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نماييم . ” با اين توضيح همه ساله از 24 تا 30 اكتبر به عنوان هفته جهاني  خلع سلاح گرامي داشته مي شود . بي شك ايجاد جهاني عاري از سلاحهاي مختلف از جمله آرزوهاي بشر امروزي است . جهاي كه در آن نشاني از جنگ و كشتار و نمودي از سلاحهاي مخرب نباشد . البته سازمان ملل متحد در اين راستا تنها به توصيه به كشور هاي برهم زننده صلح جهان بسنده نمي كند  . به همين منظور  شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس  ماده 39 منشور وجود هرگونه تهديد عليه  صلح ، نقض صلح و تجاوز را احراز و به  كشور هاي بر هم زننده صلح جهاني توصيه مي كند و چنانكه توصيه كفايت نكند بر اساس  مواد 41 و 42 منشور دست به محاصره اقتصادي  مي زند  و اجازه اقدام و توسل به زوررا صادر خواهد كرد . امروزه كشور هاي غربي بويژه ايالات متحده آمريكا كه خود داعيه دار خلع سلاح جهاني هستند ، بيشترين ميزان سلاح را در سطح جهان توليد مي كنند .   

روز جهاني گسترش اطلاعات  :

همه ساله بيست و چهارم اكتبر به عنوان روز گسترش اطلاعات در جهان گرامي داشته مي شود .
امروزه با توجه به ظهور عصر ارتباطات و ارزشي كه اطلاعات در توسعه و پيشرفت جوامع دارد تلاش براي حضور و تعامل بيشتر در زمينه استفاده از الگوهاي نوين ارتباطي برهيچ ملتي پوشيده نيست هما نطور كه دنياي ما از قيد و بند هاي سنتي سرمايه گذاري و تجارت و حضور در بازار كالاها و اشتغال رهايي جسته و پاي در عرصه اي نوين از تعاملات اجتماعي گذارده است به گونه اي كه يكي از اساسي ترين اقدامات همه كشورها بستر سازي براي حضور در دنياي مجازي ايجاد جايگاه مناسب با فرهنگ خود و كسب پايگاهي در دنياي مجازي اطلاعات ميباشد . فناوري اطلاعات از جنبه هاي مختلفي چه از نظر فرهنگي و ساختاراقتصادي و اجتماعي و جمعيتي قابل بحت است  . در اين ميان توجه به سرعتي كه جوامع در اين راه و براي ايجاد زمينه هاي حضور خود دارند قابل تامل مي نمايد . امروزه  اطلاعات بهايي فراوان دارد واينترنت مقوله اي است كه به اين مساله جامه عمل پوشانده است .

روزاستقلال زامبيا ازانگلستان و روز ملي :
زامبيا كشوري است نيمه كوهستاني در جنوب آفريقاي استوايي و در شرق آنگولا .  مساحت اين كشور 746256 كيلومتر مربع است . نژاد مردم زامبيا سياه و سفيد است  و زبان رسمي آنان انگليسي و محلي  . مردم اين كشور پيرو دين هاي مسيحيت ، اسلام و آنيميسم هستند . نوع حكومت زامبيا جمهوري است . اين كشور  در چنين روزي در سال 1964 ميلادي از انگلستان مستقل شد وبه عضويت سازمان ملل متحد در آمد . زامبيا عضو كشور هاي مشترك المنافع انگلستان نيز است . پايتخت آن لوزاكا نام دارد و از مهمترين  شهر هاي آن كيوه  و ندولا نام دارند . نام واحد پول اين كشوركواچاست  .

تولد مخترع لنز تلسكوپ :

در چنين روزي در سال 1632 ميلادي آنتوني وان لي ونهوك در دلفت هلند به دنيا آمد  . او براي نخستين بار لنزهاي ميكروسكوپي را در جهان خلق كرد . اين لنزها قادر بودند كه حتي موجودات بسيار ريز را درشت تر از وضع معمول نمايند . 

انعقاد پيمان وستفاليا :
چون فردينان دوم امپراطور آلمان در نظر داشت سلطنت را درخاندان خويش موروثي كند با پيروان مذهب پروتستان كه در آلمان  اكثريت داشتند به سختي رفتار مي كرد و قصد از بين بردن اين جماعت را در سر داشت. ليكن چون كار هاي او با سياست فرانسه مباينت داشت سبب آغاز جنگ هاي سي ساله شد . جنگ هاي سي ساله  پس از كشتار هاي طولاني سرانجام در چنين روزي در سال 1648ميلادي با پيروزي فرانسه و عقد معاهده وستفالي با آلمان به پايان رسيد . به موجب اين معاهده ولايت آلزاس غير از استراسبورگ و شهر هاي مس و وردن به تصرف فرانسه در آمدند.    

تقسيم لهستان :
درچنين روزي درسال 1759 ميلادي كشور لهستان به دو قسمت تقسيم شد . كشورهاي تقسيم كننده عبارت بودند  ازاستراليا روسيه و پروس . لهستان در پايان جنگ جهاني دوم دوباره مستقل  و ازنو ساخته شد . 

عبور ازآبشار نياگارا:
در چنين روزي در سال 1901 ميلادي دير دويل آنا ادسون تيلور، به عنوان نخستين زن  در جهان موفق شد ،آبشارنياگارا را با يك بشكه چوبي پشت سر گذارد . او در اين هنگام 43 ساله بود .

اعدام دوتن ازبرجسته ترين همكاران حزب نازيسم :
درچنين روزي درسال 1945 پيرلاوال از فرانسه و ويدكام آراهام كوييزلينگ ازنروژاعدام شدند . اين دومرد دو تن ازبرجسته ترين مشاوران و همكاران نازي ها در طول جنگ جهاني دوم بودند ودر برخي موارد  باعث  شكست دول متحد شدند.

اختراع كبريت :
درچنين روزي در سال 1836 ميلادي كبريت به عنوان يك ماده سوختني اختراع شد .

بكارگيري اصطلاح جنگ سرد :

در چنين روزي در سال 1948 براي نخستين بار اصطلاح جنگ سرد به كار گرفته شد . اين اصطلاح پيش از آن كه كميته بررسي جنگ سنا ،  آن را عنوان نمايد از زبان برنارد باروك در يك سخنراني عنوان شد . جنگ سرد به وضعيتي گفته مي شود كه در آن دو قطب شرق و غرب پس از جنگ جهاني دوم تنها به تبليغات عليه يكديگر روي آوردند . مك كارتيسم در آمريكا سوغات اين گونه تفكر است .   

آماده باش كامل آمريكا در برابر كوبا :

در چنين روزي در سال 1962 نيروهاي نظامي آمريكايي به حال آماده باش كامل در برابر كوبا در آمدند . در واقع محاصره اصلي و رسمي كوبا درچنين روزي آغاز شد .

قطع رابطه بريتانيا با سوريه :

در چنين روزي در سال 1986 ميلادي بر يتانيا روابط خود را با سوريه قطع كرد . اين قطع رابطه سياسي پس از آن روي داد كه  يك اردني  در بريتانيا عليه منافع رژيم صهيونيستي  بمب  گذاري كرد . شهود در دادگاه سوگند خورده بودند  كه سوريه هم  در حمله به منافع رژيم اشغالگر قدس در بريتانيا  سهيم بوده است .

آزمايش اديسه 2001 : 

در چنين روزي در سال 2001 ميلادي فضا پيماي اديسه مريخ 2001 بطور موفقيت آميزي توانست واردكره مريخ شود .

ارتقاي سرويس اينترنتي ام اس ان :

در چنين روزي در سال 2002 ميلادي شركت هاي مايكروسافت و والت ديزني اعلام كردند كه كه نسخه ارتقا يافته سرويس اينترنتي مايكرو سافت ام اس ان با حجم ها و طراحي هاي  شركت  ديزني ،  بر روي اين شبكه جهاني انتشار مي يابند .

تولد آنتوني وان لئوون هوك :
 لئوون هوك   فيلسوف بر جسته هلندي در چنين روزي  در سال 1632 ميلادي به دنيا آمد . وي فيلسوفي طبيعت گرا بود . “سوداي فلسفي ” عنوان مهمترين اثرفلسفي اوست . 

تولد جوزف هال :
در چنين روزي در سال  1788 ميلادي سارا جوزف هال شاعر بر جسته آمريكايي قدم به عرصه گيتي نهاد  . مهمترين اثر ادبي او ” مري يك بره كوچك دارد” نام دارد .  

تولد موس هارت :
 هارت نمايشنامه نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1904 ميلادي ديده به جهان گشود .” تو تنها نمي تواني آن را بگيري” و” پرده اول” عناوين مهمترين آثار نمايشي اويند .

تولد  دنيس لورتوف :
 لورتوف شاعر  آمريكايي در چنين روزي درسال 1923 ميلادي متولد شد  . “جوي بنت پوست ” عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .

تولد لوچيانو بريو :

 بريو آهنگساز مشهور ايتاليايي در چنين روزي در سال 1925 ميلادي  متولد شد .” راهها ” عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

درگذشت تيكو براه :
براه ستاره شناس معروف آمريكايي در چنين روز ي در سال 1601 ميلادي در گذشت  . وي در سن 54 سالگي در پراگ دار فاني را وداع گفت  .

درگذشت پير گسندي :
 گسندي فيلسوف فرانسوي در چنين روزي در سال 1655 ميلادي در گذشت  . وي در سن 63 سالگي دار فاني را وداع گفت .

درگذشت كريستين ديور :

 كريستين د يور طراح و هنرمند فرانسوي در چنين روزي در سال 1957 ميلادي در گذشت و ي در سن 52 سالگي و در ايتاليا در گذشت . طرح هاي مد او هم اكنون هم  در فرانسه طرفداران بسياري دارد .

درگذشت كنستانتين  آلاجالوف :
 كنتستانتين  آلاجالوف هنرمند ونقاش معروف  روس در چنين روزي در سال 1987 ميلادي به دنيا آمد . وي به هنگام مرگ 86 سال داشت .