آمريكا شروط كره شمالي را براي شروع گفتگوهاي شش جانبه به منظور حل بحران برنامه هاي هسته اي آن كشور را نپذيرفت.

به گزارش خبرگزاري “مهر”  به نقل از خبرگزاري  رويترز كالين پاول  وزيرامور خارجه آمريكا كه امروزبراي احياء گفتگوها براي ديدار از شرق آسيا وارد اين منطقه شد اعلام كرد اگر كره شمالي وارد اين گفتگوها شود ممكن است به خواسته هاي خود برسد.

پاول كه از بررسي طرح كلي و رئوس پيشنهادي كره شمالي سرباز زد اعلام داشت كره شمالي بايد درخواست هايش را در گفتگوهاي شش جانبه كه ژاپن، كره جنوبي ، چين و روسيه هم در آن شركت مي كنند ارائه دهد.

وزير امور خارجه آمريكا كه از ژاپن ديدار مي كند اعلام كرد:”هر چيزي كه آنها مي خواهند در مورد آن صحبت كنند بايد در قالب گفتگوهاي شش جانبه باشد بطوريكه ما نياز به برگزاري يك نشست شش جانبه ديگر نداشته باشيم”.

پاول امروز سفر چهار روزه اي را براي ملاقات با مقامات ژاپن، چين و كره جنوبي آغاز كرد كه هدف اصلي از اين سفر گفتگو در مورد بحران هسته اي كره شمالي خواهد بود.

وي در نظر دارد پيرامون بحران هسته اي كره شمالي ومذاكرات شش جانبه، مسئله عراق، تايوان و تغيير هم پيمانان نظامي واشنگتن، ژاپن و كره جنوبي خواهد بود.