نشست اعضاي ستاد مديريت بحران شهر تهران جهت هماهنگي بيشتر براي برگزاري مانور پيشگيري از زلزله در منطقه 18 شهرداري تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس احسان الله شريفي معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري منطقه 18 با اعلام اين مطلب گفت: به دليل برگزاري مانور پيشگيري از زلزله در ابتداي آذرماه سال جاري، ستاد مديريت بحران منطقه 18 به رياست شهرداراين منطقه تشكيل جلسه داد.

وي افزود: در اين جلسه كه با حضور نمايندگان نيروي انتظامي، راهنمايي و رانندگي، مخابرات، آب و فاضلاب، گاز، برق، بسيج و ساير ارگانهاي ياري گر در امر امداد و نجات برگزار شد، موضوع هماهنگي عمومي براي پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از بلاياي طبيعي بررسي شد.

شريفي با تاكيد بر اين موضوع كه نشست مذكور با همكاري همه ادارات مرتبط شهر تهران برگزار گرديد، اظهار داشت: موضوع ديگري كه در اين جلسه در خصوص آن بحث و بررسي شد نحوه امداد رساني به هنگام وقوع زلزله بود.

معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري منطقه 18 تهران افزود: با توجه به اينكه هر يك از شهرداران مناطق 22 گانه عهده دار رياست ستاد بحران منطقه هستند، اين نشست ها با هدف هماهنگي بيشتر موضوع برگزار مي شود.