ايادعلاوي نخست وزير موقت عراق روز گذشته به هنگام بازديد از شهر موصل از يك سوء قصد جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري كويت (كونا)، افراد ناشناس روزگذشته با گلوله خمپاره پايگاه نظاميان آمريكايي در شهر موصل هدف قرار دادند.

اين خبرگزاري به نقل ازمنابع خبري عراق اعلام كرد: سلسله انفجارهاي مهيب پايگاه نظاميان آمريكايي را درشهر موصل لرزاند كه اين انفجارها ناشي از شليك گلوله خمپاره هايي بود كه درنزديكي هليكوپترحامل اياد علاوي و هيات اطلاع رساني همراه  روي داد .

درحالي كه تعدادي درختان درمحل انفجاردرحال سوختن بود ستوني ازدود چهارمنطقه را فرا گرفت. پس ازاين حمله نخست وزير موقت عراق در اين باره گفت: پيش بيني مي كردم درابتداي  بازديدم از شهرموصل تروريست ها دست به چنين حملاتي بزنند اما آنها درلحظه پروازاقدام به چنين حمله اي كردند كه اين دليلي بر بي دقتي و اشتباه آنان دراطلاعات حاصله است.