براساس آمار سايت رسمي انتخابات افغانستان ، حامد كرزاي با كسب هشتادو شش درصد آراء شمارش شده به پيروزي قاطع در انتخابات رياست جمهوري افغانستان نزديك مي شود .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، تا صبح امروز حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان سه ميليون و هفتصدو هشتادو نه هزارو هشتاد و چهار راي يا 54.3 درصد آراء را كسب كرد كه تخمين زده مي شود 86.4 درصد از كل آراء ماخوذه را كسب كرده است .

پونس قانوني نزديكترين رقيب كرزاي با كسب 16.6 درصد آراء بعد از كرزاي قرار دارد .

محمد محقق ازقوم هزاره وعبدالرشيد دوستم ازبك تبارهريك با كسب 11.3 آراء در رديف سوم اين رقابت انتخاباتي قرار دارند .محقق با كسب788,887 اندكي از دوستم كه 785,269 راي را بدست آورده است پيشتاز است .

پانزده كانديداي ديگر نتوانستند بيش از 1.2 درصد آراء را كسب كنند .

آخرين شمارش نشان مي دهد كه كرزاي چهل و شش ساله براي آنكه بتواند با اكثريت قاطع در اين انتخابات پيروزشود فقط به چند صد هزار راي نيازدارد تا ازبه دور دوم كشيده شدن انتخابات و رقابت دوباره وي با يونس قانوني جلو گيري كند .

كميته مشترك مديريت انتخاباتي افغانستان نيز اعلام كرده است كه تا زماني كه تمامي آراء ماخوذه شمارش نشود پيروز اين انتخابات را اعلام نخواهد كرد .

همچنين ساز مان ملل كميته اي را براي رسيگي به شكايات بلند بالاي نامزد هاي انتخاباتي تعيين كرده است .

سخنگوي ساز مان ملل در كابل امروز در يك كنفرانس مطبو عاتي اعلام كرد كه شمارش نهايي هشت ميليون راي و نتايج تحقيقات در باره اين شكايتها هنوز به اتمام نرسيده است .

وي افزود : شمارش آراء تا چند روز آينده به اتمام خواهد رسيد . اما نمي توانم تاريخ دقيق اتمام شمارش آراء و پايان تحقيقات را اعلام كنم .