با تحويل گذرنامه هاي امام موسي صدر و شيخ محمد شحات يعقوب از ايتاليا به سفارت لبنان قذافي يك گام ديگر به رسوايي و نقش داشتن در ربوده شدن امام موسي صدر نزديكتر مي شود، چراكه بر اساس اسناد موجود اين گذرنامه ها در سال 1357 درهتل هاليدي اين در رم به دست آمده و مهرهاي اين گذرنامه ها مجعول است. قذافي هربار با ارائه راه حل هاي نابخردانه اي تلاش مي كند تا پرونده امام موسي صدر را ببندد اما هربار بيشتر از قبل در گرداب پرونده امام موسي صدر فرو مي رود.

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر اگرچه سرهنگ معمر قذافي  با پرداخت غرامت خود پرونده لاكربي و يوتاي فرانسه را بست اما درخصوص پرونده امام موسي صدر همچنان ناتوان مانده  وبا هرباراقدام نقش وي در ربوده شدن امام موسي صدر آشكارتر مي شود.

صادق طباطبايي خواهرزاده امام موسي صدر درخصوص انتشار خبرتحويل گذرنامه ها به لبنان معتقد است: تحويل گذرنامه ها خبرجديدي نيست ومهر ورودي به ايتاليا و فرانسه كه هردو دريك روز بوده كاملا جعلي است.

 اسناد و مداركي وجود دارد كه نشان مي دهد امام موسي صدر و همراهنانش در ليبي مفقود شده اند و هرگز به ايتاليا  سفرنكرده اند.

 امام موسي صدر در 7 شهريور 1357 به ليبي سفر كرد و سه روز بعد دراين كشور مفقود شد . دلايل مستدلي وجود دارد كه ليبي را عامل ربوده شدن امام موسي صدر معرفي مي كند .

 افزايش رنج و محنت مردم لبنان ، شدت گرفتن تجاوزات صهيونيستها واشغال جنوب لبنان كه عملا مانع اعمال حاكميت دولت لبنان بر اين منطقه شده بود باعث شد تا امام موسي صدر بر اساس احساس وظيفه اوضاع بحراني لبنان و عمق خطرهاي تهديد كننده را به اطلاع رهبران كشورهاي عربي برساند .

درهمين راستا امام به سوريه ، اردن ، عربستان سعودي و الجزاير سفركرد . در يكي از اين نشستها به وي توصيه شد كه ازكشور ليبي نيز ديدار كنند . پيش از آن امام موسي صدر تنها درسال 1975 از به ليبي رفته بود.

درتاريخ 28/7/1978 وي در دفتر خود پذيراي كاردار سفارت ليبي درلبنان شد كه او را به كنگره عمومي خلق درليبي و گفتگو با دبيركل كنگره ، سرهنگ معمر قذافي دعوت وخواهش كرد كه اين سفر در19يا 21 آگوست 1978 انجام شود .

درتاريخ 20/8/1978 امام به كاردار ليبي اطلاع داد كه مايل است سفر در تاريخ 25/8/1978 انجام شود .
سفارت ليبي در لبنان بليت سفر وي وهمراهانش شيخ محمد يعقوب وعباس بدرالدين را تهيه و تعدادي صندلي درجايگاه ويژه هواپيما براي وي رزرو كرد .

روز جمعه امام موسي صدر و همراهانش به ليبي سفر كرد ، اما رسانه هاي ليبي هيچ اشاره اي به حضور مهمان رسمي دولت خود يعني نكردند .

امام درهرسفر دوستداران خود را از اوضاع مطلع مي كرد اما وقتي امام به ليبي رفت هيچ نامه يا تلگرافي نه از او ونه از همراهانش به دست هيچ يك از اقوام نرسيد وبه همين دليل مجلس اعلاي اسلامي شيعي لبنان ازكاردار ليبي درلبنان درتاريخ 4شوال 1398 خواستار اطلاعاتي دراين زمينه شد اما وي ازپاسخگويي طفره رفت .

دولت ليبي پس ازمدتي اعلام كرد امام وهمراهانش عصر روز 28 رمضان 1398 با هواپيماي خطوط هوايي ايتاليا ازليبي به مقصد رم حركت كرده است .

طي تماس تلفني ميان نخست وزير لبنان و ليبي وي همان ادعا را تكرار كرد و افزود: امام از اين سفر راضي نبود و بدون اطلاع  مقامات رسمي و بدرقه رسمي ليبي را ترك كرده است .

اين درحالي است كه امام وهمراهانش درظهر روز آخرين روز حضور رسمي اش درليبي هنگامي كه سوار بر ماشين تشريفات دولت ليبي به ديدار قذافي مي رفت ، ديده شده بود .
اما بطلان تمامي اين ادعا ها را تحقيقات قضايي روشن ساخت .

تصريحات قذافي درديدار با هيئت علمابه درخواست قذافي و ميانجيگري سوريه ديداري خصوصي ميان وي و هيئتي ازعلماي لبنان برگزارشد.

در اين ديدار قذافي تصريح كرد كه وي درساعت 13 روزمفقود شدن امام قرارملاقاتي با امام داشته است اما امام حضور نيافت و به وي اطلاع دادند كه وي ليبي را ترك كرده است .

اما اطلاعات مختلف ازمنابع گوناگون تاكيد مي كند كه اين ديدار صورت گرفته و پس از بحث وجدل شديد ميان اين دو درباره مشكلات لبنان و نقش ليبي در آن بوجود آمد .

قذافي همچنين در اين ديدار گفت در اين خصوص تحقيقاتي انجام شده وهياتي را هم به ايتاليا فرستاده است كه نتيجه را اعلام خواهد كرد.

اين وعده باهيچ اقدامي قرين نشد

شركت آليتاليا مساله عدم حضور امام و همراهانش در هواپيماي مذكور را قطعي دانست و در بيانيه اي كه تلويزيون ايتاليا آن را منتشر ساخت اعلام كرد كه سيد موسي صدر و همراهانش درهواپيماي مذكور نبوده اند.

مقامات ايتاليا نيز تاكيد كرده اند كه امام موسي صدر و هيچكدام از همراهان وي به قصد اقامت يا ترانزيت وارد ايتاليا نشده اند. مطبوعات ايتاليا نيز كه اين مساله را بطور كامل پيگيري مي كردند گفته هاي مقامات ايتاليايي را تاييد كردند.

پس از آنكه خبرگزاريهاي جهان خبر ناپديد شدن امام را منتشركرد بلافاصله دادستاني كل ايتاليا تحقيقات خود را آغازكرد. اين تحقيقات دوهفته به طول انجاميد، بعضي از نتايج اين تحقيق ار اين قرار است:

1- در پرواز آليتاليا ازفرودگاه طرابلس كه با دوساعت تاخير انجام شد هيچ يك ازمسافران فردي را با مشخصات امام مشاهده نكرده بودند .

2- هيچ يك ازمهمانداران فردي با لباس روحاني را درهواپيما نديده بودند.

3-تحقيقات درهتل نشان داد كه كه چمدانهاي امام صدر كه درهتل جامانده  به گونه اي به هم ريخته بود كه مشاهدات بازرسان حاكي از دستاني بيگانه بود كه پيشتر محتواي اين چمدانها را خالي كرده سپس آن را به جاي اول برگردانده اند.

طرابلس مدعي شده بود كه امام وهمراهانش به هتل هاليدي در رم رفته است . اما مدير اين هتل دربازجويي كه از وي به عمل آمد اعتراف كرد كه ويژگي اين دوفرد كه وارد هتل شده بودند هيچ شباهتي با امام وهمراهانش نداشته است . تمام دلايل و قرائن حكايت از آن داشت كه امام هرگز به رم نرفته است .

براساس واقعيتهاي ثابت شده ازقبيل ادعانامه و گفته هاي شاهدان مستندات قطعي اسناد رسمي صادره ازدستگاه قضايي ايتاليا ومفاد اين تحقيق معلوم مي گردد كه امام موسي صدر هرگز به ايتاليا سفر نكرده و درليبي به سرمي برد.
اما قذافي تنها كسي نيست كه در ربوده شدن امام موسي صدر دست داشته است ، بعضي كشورهاي عربي ديگر نيز دراين قضيه دخيل هستند .

كميته تحقيق دولت لبنان پس از يك ماه تحقيق و بررسي اسناد ومدارك دركشور ليبي و ايتاليا درمهر 1357 به دولت متبوع خود گزارش كرد كه امام ودوهمراهش نه تنها به رم نرسيده اند و در تاريخ مقرر و با پرواز نام برده شده در بيانيه رژيم ليبي نيز خاك طرابلس را ترك نكرده اند و ادعاي دولت ليبي كاملا كذب وساختگي است.
 

 اطلاعات آشكار وپنهان بدست آمده در طي اين 26سال عموما دلالت برآن داشته است كه امام موسي صدر درقيد حيات است و به همراه تعداد ديگري ازعلما و فعالان اسلامي جهان عرب دوران حبس ابد خود را در زندانهاي ليبي به سرمي گذراند .
راديو مونت كارلو دربهمن 1357 ازقول مقامات آمريكايي اعلام كرد كه امام موسي صدر زنده است و درليبي در زندان به سر مي برد .

همچنين ديگر رسانه هاي چون روزنامه السياسه كويت درتير 1358 اعلام كرد كه وي درپادگاني درمجاورت مرز ليبي و چاد زنداني است.

روزنامه فلسطين الثوره نيز درآذرماه همان سال به نقل از ياسرعرفات مبني با ارائه چهارده دليل اعلام كرد كه امام موسي صدر زنده و در ليبي زنداني است.

روزنامه اسپانيايي ال پاييس نيز يك سال بعد به برخي مقامات سوري و الجزايري اعلام كرد كه امام موسي صدر درفروردين همان سال درپادگاني نزديك الجزاير نگهداري مي شد.

دلايل ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد امام موسي صدر درسال 1359 ازصحراي فزان درمركز ليبي به پادگان باب العزيزيه منتقل شده است.

 ميشل كازين خبرنگار انگليسي كه اخبار خود را ازكارگزاران عالي رتبه دولت رژيم ليبي اخذ مي كرد اعلام كرد محل نگهداري امام موسي صدر به دلايل امنيتي مرتب درحال تغييراست.

در سال 1367 نيز رسانه هاي اروپايي و لبنان به نقل از يك چهره ضد انقلاب به نام مهدي روحاني نقل كردند كه وي ازسوي برخي مقامات سازمانهاي اطلاعاتي اروپا اخباري دريافت كرده است كه براساس آن امام موسي صدر

زنده و درآينده اي نزديك آزاد خواهد شد. هرچند وعده وي مبني بر آزادي امام تحقق نيافت اما وي قطعه اي فيلم كوتاه براي مرحوم آيت الله سيد رضا صدر برادر امام صدر ارسال كرد كه در آن امام موسي صدر با محاسني سپيد و درلباس روحانيت درحال گذر ازميان نگهبانان خود نشان داده شده است.

سازمان ليبيايي مدافعين حقوق بشر طي گزارشي ساليانه درسال 1379 خود ازسازمانهاي بين المللي دعوت كردند تا قضيه امام موسي صدر و همراهانش درليبي پيگيري شود و براي تعيين سرنوشت آنان اقدامي صورت گيرد.

و بالاخره آنكه در13 ارديبهشت 1380 پايگاه جبهه نجات ملي ليبي برروي شبكه اينترنت اعلام كرد امام صدر دراواخر 1376 توسط برخي زندانيان ابوسليم شهر طرابلس مشاهده شده و اندكي پيش ازماه رمضان به مكاني ديگر انتقال يافته است.

بعد ازفروپاشي رژيم بعث عراق نيز مداركي ازميان صدها پرونده اطلاعاتي يافت شده كه در آن اطلاعات ارزشمندي درباره امام موسي صدر درج شده است و لازم است دولت ايران براي بازپس گيري اين پرونده اقدام كند.

چندي پيش قبل از انتشار خبر پيدا شدن گذرنامه امام موسي صدر و شيخ محمد  شحات يعقوب در ايتاليا،  قذافي در اقدامي ديگر خواستار پرداخت يك ميليارد دلاري به خانواده و دول متبوع امام موسي صدر شده بود.

در اين خصوص نيزدولت ايران، نمايندگان مجلس وخانواده امام موسي صدر پذيرفتن اين غرامت را نپذيرفته وهمگي خواستار روشن شدن هرچه زود تر پرونده امام موسي صدر و سرنوشت وي شده اند.

دولت لبنان نيز دراقدامي حكم جلب سرهنگ معمر قذافي و 17تن از مسئولان كشور ليبي را صادر كرده و قذافي بايد در 29 اسفند در دادگاه لبنان پاسخگو باشد.