نخست وزير سابق انگليس تنها راه براي پايان يافتن بحران كنوني عراق را برگزاري انتخابات سراسري ژانويه آينده وتلاش براي تضمين برگزاري آن اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، جان ميجر نخست وزير سابق انگليس هشدار داد كه عقب نشيني نظاميان اين كشور از عراق شايد پس از گذشت چندين سال هم صورت نگيرد.

ميجردرگفتگوبا راديوبي بي سي افزود : ما به پايان بحران عراق نزديك نشده ايم و تلاش همه جانبه اي بايد براي تضمين برگزاري انتخابات عمومي در عراق در موعد مقرر آن يعني در ماه ژانويه انجام شود .

به گفته نخست وزير سابق انگليس،  هيچ كس نمي تواند پيش بيني كند كه چه چيز ممكن است پس از برگزاري انتخابات روي دهد.

وي افزود: بايد اين ماموريت را درست و بدون هرگونه عجله وشتاب انجام دهيم و به اعتقاد من اين چيزي است كه بايد انجام داد. در غيراين صورت نظاميان انگليسي تا سالهاي متمادي در عراق باقي خواهند ماند.

ميجر كه طرفدار جنگ بر ضد رژيم صدام باشد، گفت : به اين علت موافق جنگ بود زيرا صدام در آن زمان كه ميجر نخست وزير بود، سلاح كشتار جمعي داشت.

اما وي هشدار داد كه مساله حكومت توني بلر و بحث و جدل درباره تصميم درباره جنگ بر ضد عراق چه بسا به معناي اين باشد كه مردم انگليس ديگر به بلر در ورود انگليس در جنگهاي ديگر هرگز اعتماد نخواهد كرد.

ميجر گفت : من از جنگ بر ضد عراق حمايت كردم و هرگز از اين موضع عقب نشيني نخواهم كرد اما معتقدم كه مردم انگليس قطعا در اعتماد كردن به اين دولت(بلر) در هر مناسبت ديگر كه مستلزم ماجراجويي مشابه ديگر باشد، نگران خواهند بود بله اين واقعا نگران كننده است.