وزارت خارجه لبنان امروز يكشنبه اعلام كرد: يك كودك 7 ساله لبناني از2 روز پيش درشرق بغداد به دست افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،افراد مسلح براي آزادي محمد عبد الغني حمد كودك 7 ساله لبناني مبلغ 150 هزاردلار درخواست كرده اند.

برحسب اعلام اين منبع، اين كودك لبناني كه پدرش از30 سال پيش درعراق بسرمي برد به هنگام بازگشت ازمدرسه به خانه در استان ديالي در شرق بغداد ربوده شد.

وزارت خارجه لبنان تاكنون شغل خانواده اين كودك لبناني را اعلام نكرده و اين براي نخستين باراست كه درعراق يك كودك لبناني ربوده مي شود.

گفته مي شود حدود 25 لبناني ازجمله چندين كارمند شركتها و سرمايه داران لبناني درعراق ربوده شده اند وسپس درازاي پرداخت وجه نقد به گروگان گيران آزاد شدند.

گروگان گيران ازلبنانيهايي كه براي نيروهاي ائتلاف در وزارتخانه ها و يا شركتهاي عراقي فعاليت مي كنند، خواسته اند عراق را ترك نمايند.