نخست وزير انگليس انتقال نظاميان اين كشور به مركز عراق را اقدامي محدود اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير انگليس امروز در كنفرانس مطبوعاتي ماهيانه خود تاكيد كرد كه اعزام نظاميان انگليسي از جنوب به مركز عراق ، اقدامي محدود براي مدت زماني مشخص است.
بلر ادامه داد: به دنبال اجراي عمليات محدودي براي مدت زمان مشخص هستيم و اين همان اقدامي است كه انجام خواهيم داد.

وي افزود: مسئله اصلي، انتخابات عراق است كه درابتداي سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد و اگر عراقي ها بتوانند دولت خود را انتخاب كنند، تمامي توجيهات تروريستها از ميان خواهد رفت.

نخست وزيرانگليس اظهار داشت: تروريستها مي دانند اگرانتخابات درعراق برگزار شود، تمامي ادعاهايشان از بين مي رود و به همين دليل تلاش دارند تا در مسير برگزاري انتخابات عراق مشكل ايجاد كنند.

بلر همچنين گفت كه نيروهاي انگليسي از 18 ماه پيش تاكنون در جنوب عراق در معرض خطر قرار داشته اند.
لندن پنجشنبه گذشته اعزام 850 نظامي خود را از جنوب به مناطق مركزي عراق و تحت فرماندهي آمريكا مورد تاييد قرار داد.